Tender

SAJTÓKÖZLEMÉNY

A BHE Bonn Hungary Elektronikai Kft. a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alapból a Hazai vállalkozások exportorientációjú K+F tevékenységének támogatása (EXPORT_17) pályázati program keretében 420 millió forint vissza nem térítendő támogatást nyert.

A kutatás témája: Műhold kommunikációs földi állomások adatátviteli rendszerét kiszolgáló moduláris felépítésű beágyazott intelligenciával rendelkező közép és nagy frekvenciás készülékcsoport és nagymegbízhatóságú tartalékolt rendszer konfigurációk kifejlesztése.

A BHE Bonn Hungary Elektronikai Kft. célkitűzése, hogy a fejlesztés során olyan innovatív és professzionális kommunikációs eszközcsoportot fejlesszen ki, amely rugalmasan és hatékonyan támogatja a műholdas kommunikáció földi állomásainak működését. A telekommunikációs, műsorszóró és mélyűri projektek során fellépő adatátviteli kihívások megoldása, valamint a földi állomások kialakítása kulcs fontosságú a vezeték nélküli kommunikáció ezen szegmensében.

A kommunikációs lánc számára nagy adatkapacitású, skálázható, a jelterjedési körülményekhez adaptív módon alkalmazkodó közép frekvenciás digitális adó és vevő egységeket tervezünk kifejleszteni. A rádiós interfész támogatásához pedig egy és több csatornás frekvencia konverter családot alakítunk ki, amely illeszkedik a különböző harmonizált sávok paramétereihez. A felhasználót a kész berendezések és rendszerek üzemeltetésében fejlett grafikus vezérlő szoftveres felület segíti majd. A rendszer szintű beépített intelligens megoldások, mint az önkalibráció és a tartalékolás (redundancia) vezérlés nagy mértékben megkönnyíti az üzemeltetést, és növeli a kommunikációs rendszer rendelkezésre állását. A műholdak pályakövetési és az ehhez szükséges antenna vezérléssel összefüggő feladatok támogatására speciális több csatornás frekvencia konverterek és ranging adó-vevő eszközök kutatását, valamint kísérleti implementációját tervezzük elvégezni.

A műholdas kommunikáció területén számos olyan vállalat ismert, amelyek a földi állomások egy-egy részfeladatára koncentrálva kínálnak rádiófrekvenciás eszközöket. A BHE a pályázati lehetőséggel élve ezzel szemben nem azt célozza meg, hogy kizárólag egy részfeladatra használható berendezést fejlesszen ki, hanem egy átgondoltan felépített termékpaletta révén támogassa a műholdas földi állomások rendszerintegrátorait a leggyakrabban használt harmonizált frekvenciasávokban történő adattovábbításban és az üzemeltetéssel összefüggő bonyolult háttérfeladatok elvégzésében.

A fejlesztésről bővebb információt a www.bhe-mw.eu oldalon olvashatnak.


KFI_16-1-2016-0254

NAGY MEGBÍZHATÓSÁGÚ, NEMZETI BIZTONSÁGI STRATÉGIAI MŰVELETET TÁMOGATÓ MIMO ADATRÁDIÓ RENDSZER KIFEJLESZTÉSE, GYÁRTÁSÁNAK ÉS ÜZEMELTETÉSÉNEK ELŐKÉSZÍTÉSE HAZAI PLATFORMOKON

Kedvezményezett neve: BHE Bonn Hungary Elektronikai Kft.
A projekt címe: "Nagy megbízhatóságú, nemzeti biztonsági stratégiai műveletet támogató MIMO adatrádió rendszer kifejlesztése, gyártásának és üzemeltetésének előkészítése hazai platformokon"
A támogatás összege: 441 498 496 Ft
A támogatás intenzitása: 50,29%
A projekt tervezett befejezésének dátuma: 2018. december 31.

A projekt rövid leírása:
A BHE BONN Hungary Elektronikai Kft., mint konzorciumvezető a HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM ARMCOM Kommunikációtechnikai ZRt. konzorciumi partnerével közösen vissza nem térítendő támogatást nyert a "Vállalatok K+F tevékenységének támogatása (KFI_16)" című felhívás keretében KFI_16-1-2016-0254 "Nagy megbízhatóságú, nemzeti biztonsági stratégiai műveletet támogató MIMO adatrádió rendszer kifejlesztése, gyártásának és üzemeltetésének előkészítése hazai platformokon" című projektjükkel, amelyet a konzorcium tagjai közösen valósítanak meg.

A projekt célja: Egy többcélú rádiós rendszer kifejlesztése, gyártásának és üzemeltetésének előkészítése, amely meghaladja a jelenleg használt eszközök adattovábbítási kapacitását, felhasználja az egyre elterjedtebb MIMO (Multiple Input Multiple Output) technológiát és a magas szintű digitális modulációs eljárásokat. Képes többek között a frekvencia spektrum hatékonyabb kihasználására, és a többcsatornás működésre a kijelölt frekvencia tartományon belül. A különböző adat interfészek képesek fogadni analóg és digitális adatfolyamatokat (pl. hangot, képet, nagyfelbontású videót). A rádiós interfészhez való illesztés előtt rejtjelezett adatfeldolgozást végez, az átvitelre jellemző bit hibaarány csökkentése érdekében a vételi oldali helyreállítást segítő javító szekvenciákkal egészíti ki a továbbítani kívánt adatkereteket, bitkeverést végez a csomagvesztési arány csökkentése érdekében. A hálózatmenedzsment feladatok: a decentralizált hálózatba (mesh) szervezett felhasználók közötti routing vezérelt direkt kommunikációs menedzsment, a passzív állapotból újonnan bekapcsolódó eszközök hálózatba illesztése, illetve a hálózatból távozó entitás menedzsment kezelési feladatok lebonyolítása.

A részfeladatok során vizsgáljuk és elemezzük a MIMO eljárásokat és kognitív hálózati protokollokat és alkalmazásaikat, amelyek a többutas hullámterjedés kihasználásával a hagyományos egyantennás eszközökhöz képest megnövelt adatátviteli kapacitás és jelentősen megnövelt adatkapcsolati megbízhatóságot biztosít. A fejlesztés során szoftverrádió megoldást kívánunk készíteni, amely univerzális hardver platformot kínál a különféle jelenlegi és jövőbeni igényeknek. A fejlett beágyazott szoftverfunkciók alkalmassá teszik az eszközöket speciális modulációs, kódolási, titkosítási, kognitív algoritmusok, hálózati és adatkezelési eljárások, hálózat konfigurációs feladatok elvégzésére. A készülékfejlesztésen túl több elemből álló, hálózatszintű menedzsment, kommunikációs és adatátviteli feladatok szimulációját, optimalizációját és tesztelését végezzük.


  

A kedvezményezett neve: BHE Bonn Hungary Elektronikai Korlátolt Felelősségű Társaság
A projekt címe: Kizárólag magas iontartalmú folyadékban oldódni képes, 3D nyomtatásra alkalmas, DNS kódrendszerrel ellátott polimer és az erre alapozott üzletileg hasznosítható UAV-UUV drón hibrid prototípus fejlesztése
A szerződött támogatás összege: Az öt tagú konzorcium (a BHE Bonn Hungary Elektronikai Kft, a Szegedi Tudományegyetem, a G.A.N. Energetikai és Technológiai Kft, az MTA SZTAKI, az MTA Szegedi Biológiai Központ) összességében 494,4 millió Forint támogatást nyert el.
A támogatás mértéke (%-ban): 68,92%
A projekt tervezett befejezési dátuma: 2019.12.31
A projekt azonosító száma: GINOP-2.2.1-15-2016-00028
Támogató alap: A kutatásfejlesztési projekt a GINOP Tudásgazdaság fejlesztése prioritási tengely ERFA finanszírozási alap ERFA 5. cikk (1) b)-vel összhangban kapott fejlesztési támogatást a Nemzetgazdasági Minisztériumtól

A projekt tartalmának bemutatása:
A fejlesztés eredményeként a létrehozott prototípus alkalmas lesz repülő üzemmódban, a légtérben, nagyobb távolságok megtételére. A kifejlesztésre kerülő UUV eszközhordozó feladatok ellátására, irányított vízre szállásra, majd a hordozott megfigyelő eszköz feladatainak elősegítésére, környezetének monitorozására és a dokumentált eredmények rögzítésére is képes lesz.


Milliméteres Hullámú Kognitív Radar UAV Ütközésvédelméhez

Kognitív módszerek bevezetése a járművek ütközés-védelmének erősítésére

A Projekt rövid megnevezése: Kognitív módszerek bevezetése a járművek ütközés-védelmébe.
Projekt azonosító: KMR_12-1-2012-0008
Témavezető: Dr. Simonyi Ernő
A konzorcium részére megítélt támogatás összege: 562.000 eFt
A támogatás mértéke: 66,41%
Futamidő: 2013. április 1. - 2015. szeptember 30.
Konzorciumvezető: BHE Bonn Hungary Elektronikai Kft.

A projekt rövid leírása
A projekt egy termék, egy UAV (Unmanned Airborne Vehicle) eszközre telepíthető kognitív radar rendszer, önálló ütközés-védelemmel támogatott, sikeres terepi próbáit valósítja meg. A kutatás-fejlesztés az EU frekvencia szabályozása által a járműves ütközés-védelemre felszabadított új milliméteres sávok UWB SRR (Ultra Wide Band Short Range Radar) technológiájának hazai bevezetésére épül. Ez idehaza is megteremtheti a 40-110 GHz frekvenciasávú mikrohullámú, illetve távközlési kutatások beindítási lehetőségeit. A projekt keretében az eredményeink rendszerszintű integrálásával, már az UAV roadmap tervezetek 2015-2017-es határidői előtt, a fizikailag rendelkezésre álló UAV eszközökkel ütközés-védelmi tereppróbák tarthatóak. A projekt kutatás-fejlesztési eredményei hozzájárulhatnak az SRR ütközés-védelem 2018-ig kiterjesztett EU-s járműipari migrációjához is.

A nemzetközi szintű kutatási eredményeink alkalmas beépítésével több régi technológia generáció-váltását meg lehet valósítani. A projekt blokksémájából látható, hogy több előre és visszacsatolt szabályozási hurok együttesen írja le a teljes UAV fedélzeti rendszert. Az időkódolt neurális hullámforma-feldolgozás és a multi-spektrális radar képfeldolgozás kognitív belső hurkot valósíthat meg a radar adó-vevő automatizálására. Meghatározó szerepet kapnak a nem paraméteres sztochasztikus becslési és döntési folyamat-szabályozások, amelyekhez a jelenlegi megvalósításoknál jóval kifinomultabb azonosító, követő és döntési algoritmusok tartoznak. A milliméteres szenzorok új generációjával, valamint a különleges UWB MIMO (Multiple-Input Multiple-Output) antenna elrendezések csatorna kialakításával az UAV kötelékrepülés kooperatív kommunikációja és ad-hoc hálózatkezelési eljárása is támogatható lehet. Mindez nem független az új, milliméteres hullámsávú ITS (Intelligent Transport Systems) kommunikációs-radar távközlés megalapozásától, amellyel a dinamikus hálózati csoport-konfigurálási feladatok is kezelhetőkké válhatnak.

Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap

A projekt a Magyar Kormány támogatásával, a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap
társfinanszírozásával valósul meg.

A04. Sztochasztikus jelfeldolgozási kutatások kognitív radarhoz 04BMESTSP.pdf file (126 oldal) Szakmai könyvtár, Alapkutatás, első munkaszakasz
A09. FTP: ftp.mfa.kfki.hu LIBRARY

BHELIBR5Hyrs.pdf file
(2831 oldal kereső)

Szakmai könyvtár; Első öt félév irodalmai, 8924110 bytes
A10. Projekt tervezés (35 oldal)  és Kickoff Meetings (65 oldal) 10BHERAJT.pdf file (100 oldal) Szakmai könyvtár; Az első félév tervezése, első munkaszakasz
A11. Nem-paraméteres Regressziós Kutatások 11BMEKOGN.pdf file (100 oldal) Szakmai könyvtár; Második munkaszakaszra, Alapkutatás
A18. Kognitív Radar-Hurok Becslési és Követési Algoritmusok 18BMEKOGN.pdf file (130 oldal) Szakmai könyvtár; Harmadik munkaszakasz, Alapkutatás
A19. FTP: ftp.mfa.kfki.hu MAP

000HELIBR5halfyearsppMAP.pdf file
(5 oldal kereső)

Szakmai könyvtár; Első öt félév könyvtár térképei, 729065 bytes

 

 

AttachmentSize
000bhelibrcompletev3.1.pdf13.5 MB